E-számla

Mi az elektronikus számla?

eszamlaAz elektronikus számla a hagyományos papír alapú számla elektronikus megfelelője, amely tartalmát tekintve megfelel a hagyományos papíralapú számlának, azonban nem nyomtatott, hanem elektronikus (PDF, XML) formátumban készül el, így tárolódik és a címzett elektronikus levélben kapja azt meg.

A számítógéppel előállított elektronikus számla akkor felel meg a hatályos jogszabályoknak és minősül hitelesnek, ha a kibocsátó ellátta azt digitális aláírásával - mely egyenértékű a papíralapú számlán szereplő aláírással és pecséttel-, illetve minősített időbélyeggel, amely tanúsítja a kiállítás időpontját.

Az eredeti hiteles számlapéldánynak az elektronikus állomány minősül, ezt a fájlt kell megőrizni és az esetleges ellenőrzések alkalmával bemutatni. Az e-mail-ben mellékletként elküldött számla hitelessége a levélben található linkre kattintva weben keresztül ellenőrizhető egy ellenőrző alkalmazás segítségével.

eszamla3A ChaRM megoldás

Vállalatirányítási rendszerünk Pénzügy modulja képes elektronikusan aláírt és időbélyeggel ellátott dokumentumok előállítására. A dokumentumok a XadES-T (XML Advanced Electronic Signatures with Timestamp) szabvány szerint jönnek létre. Az ezúton létrehozott dokumentum önmagában bizonyítja, hogy azt valóban az aláíró cég/szervezet/személy bocsátotta ki, az időbélyegzés időpontjában már létezett – a 20/2004-es PM rendelet értelmében az APEH felé hitelesnek minősül.